Go to Top

Pospeševalnik večjezičnosti

Opis projekta

Multilingualism Accelerator – A method to boost foreign language learning and raise language awareness

»Pospeševalnik večjezičnosti« je jezikovni tečaj, s pomočjo katerega bodo otroci hitreje obvladali tuji jezik in postali bolj samozavestni pri učenju jezikov. Projekt temelji na spoznanju, da učenje modelnega jezika (v našem primeru esperanta) zelo pozitivno vpliva na jezikovne veščine otrok in ima še dodatne pozitivne učinke. Študije so pokazale, da se učenci, ki so se eno leto učili modelni jezik esperanto, učenje naslednjega tujega jezika pospešijo za 30%. Modelni jeziki so namreč dosti enostavnejši, nimajo izjem in predstavljajo logični konstrukt, kar otrokom omogoča, da se z njim igrajo, saj hitro doumejo lingvistične principe, s katerimi lahko besede in stavke razstavljajo in sestavljajo. Na ta način pridobijo motivacijo za učenje jezikov ter občutek za jezik, ki jim pomaga tudi pri razvijanju in bogatenju maternega jezika.
S pomočjo tečaja otroci na igriv način spoznavajo osnove analitičnega jezika in tako bolje razumejo, kako so jeziki organizirani. Otroci razumejo, da obstajajo različne vrste besed, termini kot so množina, dva osnovna sklona (imenovalnik in tožilnik), mehanizmi za tvorjenje stavkov, naučijo pa se tudi sestavljati nove besede iz osnovnih korenov in obrazil. Na ta način otroci pridobivajo znanje o strukturi jezikov na splošno, razvijajo torej metalingvistično znanje.
Vsa gradiva smo razvili z mislijo na učitelje jezikov, ki se prej še niso srečali z esperantom. Zato so vse lekcije opremljene z informacijami o slovnici poglavja ter natančnimi smernicami za izvajanje učnih ur.
V okviru projekta smo razvili:
• propedevtično gradivo za pospeševanje večjezičnosti v obsegu 32 blok ur,
• didaktično metodologijo za učitelje,
• portal za učitelje z vsemi relevantnimi gradivi za izvajanje programa v razredu.
Vsa gradiva so na voljo na spletni strani projekta: https://lernu.net/instruado

Projekt se razvija s podporo programa Erasmus+.

erasmus-logo-high-resolution

Podrobnosti

Financirano s strani evropske komisije

Obdobje
2017-2019

Program
Erasmus+

Partnerji
Studio GAUS (Nemčija), Izvori, d.o.o. (Hrvaška), Univerza v Mariboru (Slovenija), Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte Hristo Botev (Bolgarija), Osnovna škola Retkovec (Hrvaška), OŠ Rudolfa Maistra Šentilj (Slovenija), Inter-kulturo d.o.o. (Slovenija)

Uradna spletna stran projekta
https://lernu.net/sl/instruado