Go to Top

DivEdu – Skupaj razumeti raznolikost

Opis projekta

Understanding diversity – Teaching modules and methods to promote critical and differentiated perspectives on identity and diversity

Družbene spremembe, ki obsegajo evropske in mednarodne migracije ter globalizacijske procese, se odražajo tudi na spremenjenih potrebah šol in drugih izobraževalnih ustanov, katerim predstavljajo hkrati izziv in priložnost. Zato ni več dovolj, da so učiteljice in učitelji podkovani le na strokovnem področju, ter da učencem posredujejo strokovno znanje, temveč so za uspešno delovanje v raznolikosti in spodbujanje medsebojnega razumevanja potrebne tudi močne socialne kompetence in poglobljeno razumevanje razrednih skupnosti.

Zaradi tega se je oblikovala mednarodna skupina strokovnjakinj in strokovnjakov, ki iščejo najbolj ustrezne metode in pristope k spodbujanju kritičnih in diferenciranih pogledov na identiteto in raznolikost. Cilj projekta je razviti inovativni učni sklop o raznolikosti, ki bo pokril potrebe evropskih izobraževalcev po učnih materialih brez elementov diskriminacije.

Načrtovani izdelki: (Vsi izdelki bodo na voljo kot OER na naši večjezikovni platformi o raznolikosti.)
• Učna gradiva in pristopi za poučevanje o raznolikosti v sedmih evropskih jezikih (de, sl, bg, pl, ro, lt, el)
• Spletni priročnik za pedagoške delavke in delavce z informacijami o izobraževanju o raznolikosti, evropskimi primeri dobre prakse, strategijami ozaveščanja in mnogimi drugimi vsebinami
• Mednarodno izobraževanje pedagoginj in pedagogov iz osmih držav o raznolikosti
• Spremno gradivo in učni listi za multiplikatorje in samostojno izvajanje nadaljnjih izobraževanj o raznolikosti
• Spodbujanje strokovne izmenjave pedagoških delavk in delavcev v Evropi s pomočjo mednarodnega izobraževanja in večjezikovnega foruma na naši platformi o raznolikosti

erasmus-logo-high-resolution

Podrobnosti

Financirano s strani Evropske komisije

Obdobje
2018 - 2021

Program
Erasmus+

Partnerji
Studio Gaus (Nemčija), Europa Universität Flensburg (Nemčija), KgKJH LSA e.V. - Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e.V. (Nemčija), Südwind Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit (Avstrija), Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte Hristo Botev (Bulgarija), Fundacja Krzyzowa dla Porozumienia Europejskiego (Polska), Liceul Teoretic “Nikolaus Lenau” (Romunija), Inter-kulturo (Slovenija)

Uradna spletna stran projekta
http://diversity.eduskills.plus/sl